Nama wali songo yang bergelar syekh maghribi adalah sunan - Perhatikan Nama
2022 www.gw2hud.com